TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN

CEO quản trị

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP SHARKER 3

Tập đoàn CEO Việt Nam Global xin thông báo mở lớp Sharker 3 sau nền móng thành công từ lớp Sharker 1 và Sharker 2

TĨNH TÂM SINH TRÍ TUỆ

Khi chúng ta tĩnh tâm, bình tĩnh thì chúng ta mới sáng suốt, làm cho trí tuệ được phát sinh. Giống như hồ nước lắng

CÙNG CEO QUẢN TRỊ CHINH PHỤC THỊ TRƯỜNG

Thương trường được ví như bàn cờ tướng. CEO là người chơi cờ và 6 mảnh ghép quản trị: Chiến lược, Kinh doanh, Tài chính,