TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN

CEO quản trị

TĨNH TÂM SINH TRÍ TUỆ

Khi chúng ta tĩnh tâm, bình tĩnh thì chúng ta mới sáng suốt, làm cho trí tuệ được phát sinh. Giống như hồ nước lắng

CÙNG CEO QUẢN TRỊ CHINH PHỤC THỊ TRƯỜNG

Thương trường được ví như bàn cờ tướng. CEO là người chơi cờ và 6 mảnh ghép quản trị: Chiến lược, Kinh doanh, Tài chính,