SẢN PHẨM

SẢN PHẨM DỊCH VỤ

CHƯƠNG TRÌNH NHÂN BẢN VÀ HỢP TÁC CÙNG CHUYÊN GIA

Nhằm mục tiêu phát triển hệ sinh thái tập đoàn CEO Việt Nam, ông Ngô Minh Tuấn đã xây dựng chương trình “CHƯƠNG TRÌNH NHÂN BẢN VÀ HỢP TÁC CÙNG CHUYÊN GIA ĐỂ PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI DOANH NGHIỆP VIỆT”

Xem chi tiết ⟶

THẨM ĐỊNH DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP

Giúp nhà đầu tư có đủ năng lực để thẩm định chính xác tiềm năng của dự án Start-up & Nâng cao chất lượng cuộc sống của nhà đầu tư

Xem chi tiết ⟶

DỊCH VỤ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

Tư vấn Chiến lược doanh nghiệp. Đóng gói, chuyển giao bộ công cụ quản trị: Kinh doanh, tài chính, nhân sự, vận hành, pháp lý

Xem chi tiết ⟶