Tập đoàn CVG Shark Group

XÂY DỰNG HỒ SƠ GỌI VỐN

Mục tiêu chương trình

 • Giúp học viên nắm bắt được các thông số rủi ro trong CCSC ảnh hưởng tới hiệu quả đầu tư
 • Giúp học viên hiểu được tâm lý của nhà đầu tư
 • Giúp học viên biết cách xây dựng tài liệu gọi vốn
 • Giúp học viên biết định vốn doanh nghiệp
 • Giúp học viên nắm bắn được quy trình xây dựng hồ sơ gọi vốn

HỌC VIỆN DOANH NHÂN CEO VIỆT NAM

Ông Ngô Minh Tuấn

 • Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CEO Việt Nam Global
 • Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CVG Building Group
 • Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CVG Shark Group 
 • Chủ tịch Câu lạc bộ phát triển Doanh nhân Việt Nam – Asean (VN – ADA)
 • Giải thưởng Doanh nhân xuất sắc đất Việt 2022
 • Người phát minh ra cơ chế khoán toàn diện CCVE và bộ điều khiển trung tâm doanh nghiệp CCSC – CCSD – CCSP
 • Người phát minh ra cơ chế chuyển hóa tâm thức PTP
ngo_minh_tuan
0 +
Hơn 10 năm kinh nghiệm đào tạo doanh nhân
0 +
Hơn 20,000 Học viên trên khắp thế giới

Đối tượng tham gia

01
HỌC ĐỂ Gọi vốn

Người có nhu cầu khởi nghiệp nhưng thiếu vốn và kiến thức gọi vốn

02
HỌC ĐỂ định giá doanh nghiệp

Người đang khởi nghiệp nhưng không định giá được doanh nghiệp

Nội dung chương trình

 • Hệ thống điều khiển trung tâm Doanh nghiệp CCSC
 • Tâm lý nhà đầu tư và mong muốn gọi vốn
 • Xây dựng tài liệu gọi vốn
 • Tổ chức gọi vốn

ONLINE

Bài họcNội dungCông cụ được nhận
Bài 1

Hệ thống điều khiển trung tâm Doanh nghiệp CCSC

I.1 Bảng CCSC và hiệu quả đầu tư
Bài 2

Tâm lý nhà đầu tư và mong muốn gọi vốn

II.1 Tư duy logic nhà đầu tư

II.2 Mong muốn gọi vốn của doanh nghiệp

Bà 3

Xây dựng tài liệu gọi vốn

III.1 Bảng phân tích sản phẩm, dịch vụ

III.2 Bảng phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh

Bài 4

Tổ chức gọi vốn

IV.1 Quy trình gọi vốn

IV.2 Đóng gói tài liệu thuyết trình gọi vốn

OFFLINE TẠI RESORT

STTNội dung chi tiết
1 
2<