Truyền thông

Tin nổi bật

Tin mới nhất

“CHIẾC CẦU BẬP BÊNH” TRONG NGÀNH XÂY DỰNG

Việc lúc nhiều, lúc ít. Người lúc thiếu, lúc thừa. Bài toán về “chiếc cầu bập bênh” này diễn ra thường xuyên trong các doanh

gioi_thieu_hoc_vien_ceo_thumbnail

GIỚI THIỆU HỌC VIỆN DOANH NHÂN CEO VIỆT NAM

Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam là đơn vị trực thuộc tập đoàn CEO Việt Nam Global, được thành lập tháng 8 năm 2015.